Erbjudande

Jag arbetar mycket med den mentala inställningen för att ni ska få ett bättre resultat. För att få det bästa bestående resultatet behövs teori blandat med praktik. Det innebär att träna i sin vardagsmiljö och förstå att det tar tid att ändra ett beteende. 

Interimschef

När jag kliver in som interimschef tar jag på mig en temporär ledningsposition antingen för att leda i en övergångsperiod eller tillhandahålla mina specialistkunskaper.

Det första jag gör är att förstå mitt uppdrag. Vilka specifika utmaningar finns som organisationen står inför och vad förväntas av mig som interimschef. Jag lägger fokus på att snabbt förstå verksamheten och skapa förtroende hos medarbetarna. För att lyckas gör jag en plan för vad jag ska fokusera på under den tid jag har uppdraget. Ibland innebär uppdraget att leda en förändring. Min styrka är min kompetens som mental tränare och coach. De verktygen gör att jag kan vända konflikter och negativa inställningar till ett nytt betydligt mer positivt fokus framåt.

Coaching

För att ett företag ska kunna stå sig i konkurrensen är det viktigt att medarbetarnas potential utnyttjas. De flesta företag som använder sig av coaching får ett märkbart förbättrat resultat. Coaching är ett bra komplement till andra utbildningar i organisationen. Medarbetarna blir mer självgående, skapar bättre relationer och blir mer förändringsbenägna. Cheferna förbättrar sitt ledarskap.

Coaching handlar om att medvetandegöra och skapa förutsättningar för att lära och växa. Vi tittar framförallt framåt. Vad ska hända för att nå det önskade resultatet? Vad finns det för hinder? Vi fokuserar på målet och vägen dit. Ibland utmanar jag för att vi ska komma framåt. Det krävs ett engagemang och ansvarstagande från båda håll. Mitt mål är att skapa förutsättningar för växande med hjälp av att du ökad självkännedom. Coaching är en samtalsmetodik som handlar om att jag som coach ställer frågor som hjälper till att hitta egna svar.

GROW-modellen ligger som grund i min coaching. Den går ut på att arbeta mot ett uppsatt mål utifrån hur verkligheten ser ut just nu och vilka alternativ som finns för en väg framåt.   

Mental träning

Mental träning är en process där individer utvecklar och förbättrar sina mentala färdigheter för att optimera prestation, hantera stress och uppnå sina mål. De centrala är att arbeta med självförtroende, motivation, koncentration och fokus, stresshantering, positivt tänkande, målsättning, återhämtning och  visualisering. 

Mental träning hjälper individer att utveckla en positiv självbild, identifiera och bibehålla en strak motivation för att uppnå sina mål. Att övervinna negativt självprat och utveckla en optimistisk syn. I och med det hantera sina känslor, reaktioner och beteenden på ett konstruktivt sätt. Det handlar även om att ge sig själv tid och möjlighet att vila och återhämta sig för att hindra utbrändhet och främja hållbar prestation.

 

Exempel på uppdrag:

  • Gästföreläsare om ledarskap och grupputveckling hos BiTA Service Management.
  • Gästföreläsare hos AFRY om ett hållbart arbetsliv.
  • Föreläsare hos Sveriges ingenjörer om inställningar och förhållningssätt.
  • Interimschef hos Brightmill, enhetschef hos Tyresö kommun vid två tillfällen samt stöttning/mentor till chef.
  • Coaching av chefer och ledare hos Hifab.

  

Vi tittar på ett lämpligt upplägg tillsammans. Pris efter förfrågan. Kontakta mig för mer information. Telefon 072-322 50 00 eller mail kontakt@jennycoaching.se

 

Utvärdering efter avslutat uppdrag 

”Jenny är duktig på att fånga upp och locka fram deltagarnas erfarenheter och känslor. Hon är bra på att välja ut och lyfta fram intressanta och relevanta frågeställningar. Hon har inte dragit sig för att använda egna erfarenheter och t.o.m. vid något tillfälle använt sin egen utvecklingsresa som exempel. Hon har varit noga med att följa upp den övningsplanering som vi deltagare har följt.” 

”Kunnig och påläst i ämnet. Professionell, inlyssnande, lugn och bra på att se alla.” ”Lugn och genuint intresserad av att vi ska hitta vägar till personlig utveckling.” ”Utmärkt kursledare, tydlig, saklig och engagerande.” 

”Jenny är väldigt engagerad och professionell. Jenny har en fin förmåga att låta alla komma till tals och väcker många intressanta och värdefulla diskussioner. Hon förklarar övningar och uppgifter på ett bra och pedagogiskt sätt.”

”Jenny har varit en mycket motiverande, inspirerande och engagerande kursledare. Det märks tydligt att hon gillar att hålla på med detta och är duktig på att få med andra i diskussioner m.m.”

”Jenny är ett stort föredöme för mig och jag uppskattar verkligen hur hon genom sina egna tankar och med sina erfarenheter kan ge mig flera olika tankesätt, perspektiv och insikter att se på saker och ting. Det är både spännande och utmanande och något som jag verkligen uppskattar. Jenny både har varit och är ett stort stöd för mig och min utvecklingsresa.” 

”Jenny har ett professionellt och föredömligt sätt att agera och fungera.”

”Jag hade Jenny som coach under 2021 och jag kände direkt att vi klickade. Vi jobbade på min utveckling som linjechef och hon var väldigt effektiv på att sätta igång mina tankebanor och låta mig arbeta på min utveckling med sitt stöd. Hon är lugn och metodisk och ger en utrymme att lösa saker på sitt eget sätt och i sin egen takt. Jag skulle verkligen rekommendera Jenny som coach!”

”Jenny är in lyssnande och nyfiken, ärlig och uppmärksam. Jag har fått äran att bli coachad i mitt ledarskap där hon varit en stor stöttning genom att belysa styrkor, och vägleda genom svårigheter samtidigt ha ett tydligt fokus på mina egna förbättringsområden och behov. Jag fick snabbt ett förtroende för Jenny och uppskattade mycket hennes sätt att utmana och motivera.”

”Bra kemi. En avslappnad miljö som inte var skrämmande utan uppmuntrande. Positiv framåtanda och funderingar och frågor som väckte nyfikenhet och reflektion och inte obehag. Inte så framfusigt men med en tydlig röd tråd och uppgifter som gjorde att jag kunde träna på olika situationer. Flexibelt. Innan mötena hade jag en mer låst inställning till vad jag kunde förändra. Efter arbetet har jag gjort många förändringar och tagit beslut som jag står fast vid. Arbetet har också bromsat in förändringsarbeten som var för ambitiösa varpå hela erfarenheten landade på en görbar nivå där mål kunde infrias. En bra balans genomsyrade hela upplägget.”