Mental styrka

Det är lika viktigt att träna sin mentala styrka som sin fysiska. Livet är ibland tufft och utmanande men också härligt och energigivande. Det är okej att känna sig låg ibland. Det viktiga är att ta sig tillbaka och hitta styrkan igen. Ta nya tag, hitta motivationen mot det du vill och ta ansvar för ditt mående i så väl med- som motgång. Hur styr du dig själv i med- och motgång?

Ibland har jag svårt att vara i nuet. Då ältar jag någon händelse bakåt i tiden eller oroar mig för något framåt i tiden. Det gör mig stressad eller orolig. Vad kan jag göra när jag hamnar där? Jo, jag kan ta nya tag mot det jag vill, hitta motivationen igen och ta ansvar för mitt mående. För att hitta tillbaka behöver jag en stund av självreflektion. Hur ofta reflekterar du över dig själv?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *