Månad: mars 2022

Värderingar

Vad betyder värderingar för dig? Vilka är dina värderingar? Precis som företag har värderingar som ledstjärnor kan du också ha dina personliga. Mina värderingar som jag vill leva efter och är viktiga för mig, är: Respekt – Att mina relationer innehåller ömsesidig respekt. Personlig utveckling – Att jag får lära, utvecklas och utmanas. Tidsfrihet – …

Värderingar Läs mer »