Värderingar

Vad betyder värderingar för dig? Vilka är dina värderingar?

Precis som företag har värderingar som ledstjärnor kan du också ha dina personliga. Mina värderingar som jag vill leva efter och är viktiga för mig, är:

Respekt – Att mina relationer innehåller ömsesidig respekt.

Personlig utveckling – Att jag får lära, utvecklas och utmanas.

Tidsfrihet – Att få styra min tid själv.

Mening – Att det jag gör känns meningsfullt.

Dela gärna dina tankar med mig om värderingar på kontakt@jennycoaching.se