Våra verkligheter och värderingar

Hur ser du på lärande? Hur lär du dig? För mig behöver lärande ta tid att sjunka in. Där känner jag en oro idag när allt ska gå så fort. Hur kan jag ta mig den tid jag behöver för lärande och reflektion. Hur lång tid får något ta idag? Vi har alla olika lärstilar, olika sanningar och verkligheter. Med åren har jag fått mer och mer förståelse för att vi människor har olika sanningar och verkligheter. Jag försöker ha en nyfiken inställning när jag möter någon som ser saker på ett annat sätt än mig.

Vi möts hela tiden av andras värderingar. Därför är det viktigt att fundera över vad jag står. Vad är viktigt för mig? Vilka är mina värderingar? Jag tycker att vi alltför lätt släpper det vi tycker är viktigt och följer trömmen. Vi har större makt att förändra än vad vi tror. Speciellt om vi är fler som ”går ihop”. Istället för att tänka, ”det inte spelar någon roll. Jag kan ändå inte påverka”.

Vad är viktigt för dig?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *