Företag

För att ett företag ska kunna stå sig i konkurrensen är det viktigt att medarbetarnas potential utnyttjas. De flesta företag som använder sig av coaching får ett märkbart förbättrat resultat. Coaching är ett bra komplement till andra utbildningar i organisationen. Medarbetarna blir mer självgående, skapar bättre relationer och blir mer förändringsbenägna. Vi tittar tillsammans över ert behov och anpassar coachingen efter det.

Coaching handlar om att medvetandegöra och skapa förutsättningar för att lära och växa. Vi tittar framförallt framåt. Vad ska hända för att nå det önskade resultatet? Vad finns det för hinder? Vi fokuserar på målet och vägen dit. Ibland utmanar jag för att vi ska komma framåt. Det krävs ett engagemang och ansvarstagande från båda håll. Mitt mål är att skapa förutsättningar för växande med hjälp av att du ökar din självkännedom. Coaching är en samtalsmetodik som handlar om att jag som coach ställer frågor som hjälper till att hitta egna svar.

GROW-modellen ligger som grund i min coaching. Den går ut på att arbeta mot ett uppsatt mål utifrån hur verkligheten ser ut just nu och vilka alternativ som finns för en väg framåt.

För företag erbjuder jag coaching både individuellt och i grupp. Jag erbjuder även ett ledarskapsprogram på ca sju månader. Passar det i tiden gör jag även interimschefsuppdrag. Workshop om stress, förändring och ledarskap bokas halvdagar.

Coachande ledarskap: Målgrupp: Chefer i grupp, fyra halvdagar. Dag 1: Vi går igenom vad ett coachande ledarskap är. Hur ser det ut idag? Behöver jag ha svar på allt? Dag 2: Vi följer upp hur det har gått med exempel från gruppen. Hur kan jag förbättra mitt coachande ledarskap? Dag 3: Vi följer upp hur det har gått med exempel från gruppen. Vi går igen fyra lyssnarnivåer. Hur bra är jag på att lyssna. Övning med gruppen i par, sammanfatta varandra. Dag 4: Vi följer upp hur det har gått med exempel från gruppen. Hur behåller jag mitt coachande förhållningssätt?

Ledarskap: Du är en viktig person för dina medarbetare. Att ha en bra chef är det många som önskar. Ju mer du känner dig själv, desto bättre chef blir du. Vilka företag är mest framgångsrika? Det är de företag som ser sina medarbetare som resurser. Målgrupp: Chefer i grupp, fyra halvdagar. Exempel på upplägg; Dag 1: Hur skapar jag balans och blir en hållbar chef? Dag 2: Hur genomför jag svåra samtal? Dag 3: Hur genomför jag en förändring? Dag 4: Hur får jag ett coachande ledarskap?

Grupputveckling: Hur förbättrar ni resultatet i er grupp? Vi tar fram ett tydligt mål och fokuserar på lösningar. Målet ska vara attraktivt, tydligt och värdeskapande. När alla ”skriver under” på målet börjar vi titta på vad som krävs för att uppnå det. Vi hittar vad ni vill uppnå och varför. Vad fungerar som ni vill bygga vidare på? Behövs ytterligare resurser och kompetenser? Hur ska ni arbeta mot målet tillsammans? Vad behöver hända för att ni ska lyckas? Hur gärna vill alla göra vad som krävs? Utveckla din grupp, team eller ledningsgrupp under fyra halvdagar. Exempel på upplägg; Dag 1: Vi går igenom olika personligheter och varför alla behövs. Gruppmognad, fyra steg. Dag 2: Vi tittar på gruppens mål och hur arbetet med målen ska genomföras. Formulera mål enligt SMART. Dag 3: Vi följer upp målarbetet. Dag 4: Vi följer upp målarbetet och hur gruppen kommer att arbeta framåt.

Ledarskapscoaching: Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap, få bättre självinsikt och bli en bättre chef. Målgrupp: chefer och ledare, individuellt. Längd ca 6-7 mån, sju träffar med mig. Vid första tillfället sätts mål upp vad det önskade läget är vid sista tillfället. Uppgifter utförs av den coachade mellan tillfällena. De följs upp vid nästkommande samtal.

Ledarskapsprogram, Första steget till att bli en ännu bättre chef är viljan att utvecklas. Målgrupp: Chefer individuellt, ca 7 mån. Tema 1: Hur skapar jag balans och blir en hållbar chef? Tema 2: Hur genomför jag svåra samtal? Tema 3: Hur genomför jag en förändring? Tema 4: Hur får jag ett coachande ledarskap?

Workshop stress; Affärsplanen ska in nästa vecka. Jag har inte börjat med den än! Anbudet som jag håller på med har sista inlämningsdag imorgon och idag har jag möten hela dagen! Nya mail i inkorgen! Telefonen ringer… Just det jag skulle ringa Calle! Hur strukturerar du din arbetstid? Släcker du bränder eller jobbar du proaktivt? På mina stressföreläsningar tittar vi först på vad stress är och vad som orsakar stress. Sen går vi igenom vad som händer i kroppen när vi känner stress. Vi pausar och funderar individuellt på vad som stressar och tar energi samt på vad som ger energi och hur vi återhämtar oss. Vi pratar varningssignaler och vad vi kan göra för att förhindra stress. Slutligen går vi igenom tips och råd, 

Jag går gärna in som interim vid behov, som chef eller annan lämplig roll. Min erfarenhet av olika organisationer och grupper är stor. Jag har haft förmånen att ha insyn i både offentlig och privat sektor. 

Vi bestämmer ett lämpligt upplägg tillsammans. Pris efter förfrågan. Kontakta mig för mer information. Telefon 072-322 50 00 eller mail kontakt@jennycoaching.se

Omdöme: ”Jag hade Jenny som coach under 2021 och jag kände direkt att vi klickade. Vi jobbade på min utveckling som linjechef och hon var väldigt effektiv på att sätta igång mina tankebanor och låta mig arbeta på min utveckling med sitt stöd. Hon är lugn och metodisk och ger en utrymme att lösa saker på sitt eget sätt och i sin egen takt. Jag skulle verkligen rekommendera Jenny som coach!”

Omdöme: ”Jenny är in lyssnande och nyfiken, ärlig och uppmärksam. Jag har fått äran att bli coachad i mitt ledarskap där hon varit en stor stöttning genom att belysa styrkor, och vägleda genom svårigheter samtidigt ha ett tydligt fokus på mina egna förbättringsområden och behov. Jag fick snabbt ett förtroende för Jenny och uppskattade mycket hennes sätt att utmana och motivera.”

Utvärdering coaching: ”Bra kemi. En avslappnad miljö som inte var skrämmande utan uppmuntrande. Positiv framåtanda och funderingar och frågor som väckte nyfikenhet och reflektion och inte obehag. Inte så framfusigt men med en tydlig röd tråd och uppgifter som gjorde att jag kunde träna på olika situationer. Flexibilitet.” ”Stor nytta. Innan mötena hade jag en mer låst inställning till vad jag kunde förändra. Efter arbetet har jag gjort många förändringar och tagit beslut som jag står fast vid. Arbetet har också bromsat in förändringsarbeten som var för ambitiösa varpå hela erfarenheten landade på en görbar nivå där mål kunde infrias. En bra balans genomsyrade hela upplägget.”