Privatperson

Vad är coaching? Coaching handlar om att medvetandegöra och skapa förutsättningar för att lära och växa. Vi tittar framförallt framåt. Vad kan hjälpa dig att nå dit du vill? Vad hindrar dig? Vi fokuserar på ditt mål och hur du ska ta dig dit. Ibland utmanar jag dig för att du ska komma framåt. Av oss båda krävs ett engagemang och ansvarstagande. Mitt mål är att skapa förutsättningar för dig att växa med hjälp av att du ökar din självkännedom. Coaching är en samtalsmetodik som handlar om att jag som coach ställer frågor som hjälper dig att hitta dina egna svar.

Personlig utveckling ger ett bättre självförtroende och självkänsla. Vi kan så mycket mer än vad vi tror. Även om vi vill saker är det inte alltid så lätt att komma dit…. Vi tittar på vad du vill uppnå. Vad du har för mål och hur du ska komma dit? Vi tittar på din situation och anpassar coachingen efter det. Låt året 2022 bli året som du satsar på dig själv!! Ha en PU-Personlig Utvecklare. Lika viktigt som det är att träna sin fysiska förmåga, lika viktigt är det att träna sin mentala. Offert lämnas efter upplägg.

GROW-modellen ligger som grund i min coaching. Den går ut på att arbeta mot ett uppsatt mål utifrån hur din verklighet ser ut just nu och vilka alternativ du har som kan föra dig framåt. Har du den viljan som krävs för att du ska uppnå ditt mål?

Har du kört fast och behöver stöttning att komma vidare. Genom coaching får du mer självinsikt och ökar din medvetenhet.

De erbjudandena som jag normalt har är:

Ett samtal 60 min. Vi tittar på ditt nuläge och vad du kan göra för att komma vidare under samtalet. Ingen uppföljning efter avslutat samtal. Pris 980 kr inkl moms.

Vi träffas fyra gånger, 90 min per gång. Vid första tillfället tittar vi på hur det ser ut för dig nu och hur du vill gå vidare. Vid de resterande två tillfällena följer vi upp hur det har gått. Vid sista tillfället gör vi en sammanfattning och en blick framåt. Jag följer dig under ca tre till fyra månader. Under den tiden är jag tillgänglig för frågor och bollande. Pris 5 700 kr inkl moms.

Vi träffas sju gånger med upplägget; uppstartssamtal (120 min), vi tittar på ditt nuläge, vad ditt mål är och ett första steg dit. I följande coachsamtal (5 st, 90 min), följer vi upp hur det gått och hur du ska gå vidare. Det sista samtalet (90 min), sammanfattning och en blick framåt. Jag följer dig under ca ett halvår. Under den tiden finns jag tillgänglig för frågor och bollande mellan träffarna. Pris 10 125 kr inkl moms.

Jag rekommenderar mer än ett samtal för att komma igång på ett bra sätt med stöd. Min upplevelse är att idealtiden för ett bra samtal är 90 min. En stund att ”checka in”, titta på vad som hänt sen sist, fördjupa oss ett tag i det och knyta ihop samtalet med hur fortsättningen blir. Det går bra att dela upp faktura beloppet. Jag är alltid öppen för att hitta ett bra skräddarsytt alternativ.

Jag coachar även i grupp, max 10 personer. I gruppcoaching används samma teknik som vid individuell coaching, dvs jag som coach ställer frågor för att medvetandegöra och tid för reflektion. Vi utgår från nuläget och siktar på det önskade läget. Längs vägen tittar vi på eventuella hinder och vad som hjälper. Vi jobbar mot enskilda mål eller samma mål för hela gruppen.

Föreläsning/workshop

Stress; På mina stressföreläsningar tittar vi först på vad stress är och vad som orsakar stress. Sen går vi igenom vad som händer i kroppen när vi känner stress. Vi pausar och funderar individuellt på vad som stressar och tar energi samt på vad som ger energi och hur vi återhämtar oss. Vi pratar varningssignaler och vad vi kan göra för att förhindra stress. Slutligen går vi igenom tips och råd. 

Inspiration; Ni får följa med på min resa genom livet och hur jag har lyckats hitta nya vägar utan att ge upp.

 

Jag ser fram emot din kontakt. Du ringer 072-322 50 00 eller mailar kontakt@jennycoaching.se